شهین چاوشی

شهین چاوشی

_

سابقه کار 27 سالن

رنگ و لایت و کوپ

برندهای مورد استفاده :

کئون. ای ان جی. بس. پرسونال. ریتون. کلاینر. گارنیک

خدمات قابل ارائه توسط این پرسنل

_

رنگ و لایت

ویدئوی معرفی

_

نمونه کار