طراحی دائم صورت

میکروبلیدینگ( فیبروز)

درمورد فيبروز:در طول تاریخ، برخی نوابغ مانند ریاضیدانان، متکلمان و غیره ، رابطه اسرار آمیز بین اعداد و ماهیت واقعیت را در نظر گرفته اند. داستان تعدادی از این رمز و رازها به نام Phi یا 1.618 یعنی ارتباط ریاضی کنجکاوانه شناخته شده و به طور گسترده ای به عنوان “نسبت طلایی” مشهور است. ”

این نسبت طلایی در ساختار طبیعت و هنر دست انسان وجود دارد. از طریق تاریخ هنر، بسیاری از هنرمندان و معماران برجسته از این نسبت برای ایجاد شاهکارهای خود استفاده کردند و این یعنی وجود چنین نسبتی در اشکال صدف ها، گل های آفتاب گردان و رز تا شکل کهکشان وحتی این نسبت در بدن و صورتانسان یافت می شود.

  برای گرفتن وقت مناسب کلیک کنید

اگر می‌خواهید در زمان خود صرفه جویی کنید، کافیست با توجه به برنامه خود، زمان مناسب انتخاب کنید.