صفحه ياسمن جنيدی

ياسمن جنيدی

زمینه فعالیت : خدمات مربوط به سلامت و زيبايي ناخن
سال شروع به كار : سال ١٣٩٤
سابقه كارى : ٥ سال
برند مورد استفاده :
kstone
missu
kinetics

خدمات قابل ارائه توسط این پرسنل

نمونه کار ها