صفحه مینا رجبی (بهار)

مینا رجبی (بهار)

زمینه فعالیت : اکستنشن مژه و لیفت و لمینیت مژه و ابرو
سال شروع بکار : سال ۸۹
سابقه کاری: ۹ سال
برند مورد استفاده:
philash
Lovely
Bislash
Yumilash
My lamination

ویدیو معرفی