صفحه مائده مرتضوی

مائده مرتضوی

زمینه فعالیت: انواع کاشت_مانیکور و پدیکور _طراحی و دیزاین
سال شروع بکار:۹۱-۹۰:
سابقه کاری:۷سال
برندمورداستفاده:
cnd_pro_inm_colorclub_morgantaylor_orly_gelishharmony_kinetics_gelisa_arco_multigel_bes_olivetree_argancure_spa(bcl)

نمونه کار ها