صفحه سمیرا غلامی

سمیرا غلامی

متخصص : پوست
سال شروع به کار ۱۳۹۲
سابقه کاری : ۶ سال
برند های مورد استفاده :
Dr spoiler
dr jhandarsel
Concord
Cazmara
tegoder

خدمات قابل ارائه توسط این پرسنل