صفحه تهمينه سرافراز

تهمينه سرافراز

زمینه فعالیت: رنگ و مش
سال شروع بکار:١٣٨٠
سابقه کاری:١٨سال
برند مورد استفاده:كئون ، آلتراگو، اويستر، سى دى سى

خدمات قابل ارائه توسط این پرسنل

نمونه کار ها