صفحه الهام خانی

الهام خانی

زمینه فعالیت : کراتین و بوتاکس و تراپی مو
سال شروع به کار : سال ١٣٨۵
سابقه کاری: 13سال
برند مورد استفاده: اسپانیا ،ایتالیا، برزیلی

خدمات قابل ارائه توسط این پرسنل