ثمره خوئینی

_
زمینه فعالیت: انواع کاشت_مانیکور و پدیکور _طراحی و دیزاین
سال شروع بکار:۸۱
سابقه کاری:۱۳سال
برندمورداستفاده:
پودر و لیکوئید پرو ژلیش لوپ نیل الین

خدمات قابل ارائه توسط این پرسنل

_

خدمات ناخن

نمونه کار